„Książka to najlepszy przyjaciel człowieka” – wiedzą to uczniowie z klasy 1a.

Zimą, gdy dni są krótkie, a wieczory długie uczniowie z klasy 1a chętnie czytają książki. W związku z tym odbył się Klasowym Konkursie Głośnego Czytania. Celem konkursu było propagowanie kultury czytelniczej oraz wyrabianie nawyku czytania jako formy spędzania wolnego czasu.

Zadaniem uczestników było wybranie ciekawego fragmentu dowolnej bajki lub opowiadania i głośne przeczytanie go na forum klasy. Wszyscy uczestnicy ładnie się zaprezentowali. Repertuar był zróżnicowany. Wysłuchaliśmy m.in. ciekawych opowiadań o zwierzętach, bajki ”Trzy świnki”, baśni. Każdy z uczestników otrzymał dyplom oraz niespodziankę. Pierwsze miejsce ex aequo zajęli Wiktoria Bodzioch i Oliver Kowalski.

Uczestnikom serdecznie gratulujemy. Zachęcamy wszystkich do czytania książek.