KONKURS PLASTYCZNY „Mężczyzna XXI wieku”

W związku z „Kampanią Biała Wstążka” zachęcamy do udziału w konkursie plastycznym „Mężczyzna XXI wieku”.

Regulamin:

 1. Cele konkursu:
 2. uwrażliwienie dzieci na problemy współczesnej rodziny,
 3. przybliżenie zagadnień dotyczących roli mężczyzny we współczesnych czasach,
 4. pobudzenie aktywności twórczej oraz kreatywności uczniów,
 5. alternatywna forma twórczego spędzania czasu wolnego.
 • Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej  ukazującej pozytywny obraz współczesnego mężczyzny oczami uczniów ( np. wygląd, cechy charakteru, rodzaj aktywności, rola w rodzinie).
 • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas III- VIII.
 • Pracę należy wykonać dowolną techniką na płaskiej powierzchni (kartka) w formacie A4 lub A3. Można wykonywać je indywidualnie lub w grupach do 3 osób.
 • Prace należy składać do pokoi: 13,37 do  24.11. 23 r., podpisane imieniem, nazwiskiem i klasą.
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 1.12.23 r.
 • Oceny prac dokona specjalnie powołane Jury.
 • Przewidziane nagrody: drobne upominki rzeczowe, punkty z zachowania.
 • Oceniane będą: wrażenia artystyczne, pomysłowość, estetyka pracy, różnorodność wykorzystanych materiałów, samodzielność, zgodność z tematem. Prace zostaną zaprezentowane na szkolnych gazetkach.

Organizatorzy: Zespół nauczycieli współorganizujących kształcenie

Skip to content