Kochane Pierwszaki

21 września klasy pierwsze wzięły udział w przedsięwzięciu edukacyjno-profilaktycznym „Kochane Pierwszaki”, które odbyło się w Hali Legionów w Kielcach. Spotkanie miało na celu zapoznanie uczniów z najważniejszymi zasadami bezpieczeństwa, promowanie działań na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym, uświadomienie uczniom zagrożeń i skutków wypadków drogowych.

W czasie wspólnej zabawy dzieci pogłębiały wiedzę na temat zagrożeń, a policjanci, strażacy i żołnierze praktycznie uczyli jak bezpiecznie zachować się w ruchu drogowym, zaprezentowali też specjalistyczny sprzęt. Biskup Pomocniczy Diecezji Kieleckiej Marian Florczyk poświęcił dzieciom tornistry i przybory szkolne oraz pobłogosławił na progu nauki szkolnej.

Skip to content