II ETAP KONKURSU WIEDZY LEŚNEJ

29 marca zwycięzcy I etapu konkursu WIEDZY LEŚNEJ- Partycja Dudek z kl.2f, Michał Nowak z kl.1b i Bartłomiej Grzesik z kl. 3a, zmagali się z testem II etapu. Niestety nikomu nie udało się znaleźć w finałowej 5, ale wszyscy zostali pochwaleni za bardzo dużą wiedzę i otrzymali drobne upominki.
Tematyka Konkursu obejmowała wiedzę z zakresu treści podstaw programowych biologii na poziomie gimnazjum, wiadomości związane z ochroną środowiska naturalnego na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjalnej, oraz wiedzy na temat lasów, leśnictwa i podstawowych gatunków grzybów roślin i zwierząt leśnych, w tym chronionych.

 

Skip to content