„Góra Grosza”

Od 26 października 2020 do  31 maja  2021 roku w naszej szkole przeprowadziliśmy zbiórkę monet (do 1gr do 5zł) w ramach akcji „Góra Grosza”. Organizatorem XXI edycji akcji jest Towarzystwo „Nasz Dom” z siedzibą w Warszawie.

Celem akcji jest zebranie funduszy na pomoc dla zawodowych rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, tworzenie grup usamodzielnienia dla młodzieży z domów dziecka, pomoc dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz programy terapeutyczne dla dzieci przebywających w różnych formach opieki zastępczej. Nad sprawnym przebiegiem działań czuwała komisja, w której skład wchodzili uczniowie i opiekunki Samorządu Uczniowskiego.

Na początku akcji przybliżyliśmy jej zadania wszystkim uczniom poprzez oplakatowanie szkoły oraz rozmowy z uczniami. Monety zbierane były do specjalnie przygotowanej skrzyni, która znajdowała się na holu szkolnym. Dodatkowo każda klasa mogła zbierać pieniądze do własnych puszek.

Zebrane pieniądze uczniowie  z Samorządu Uczniowskiego posegregowali według nominałów, a komisja dokładnie przeliczyła i wypełniła protokół zbiórki.

Ogółem podczas  akcji „Góra Grosza” zebraliśmy 191.21 zł.

Niestety nie pobiliśmy naszego poprzedniego rekordu, ponieważ większość czasu przebywaliśmy na nauczaniu zdalnym.

Dnia 23.06.2021 r. opiekunki akcji wysłały paczkę z górą grosza na adres Towarzystwa „Nasz Dom”.

Skip to content