Egzamin na kartę rowerową w SP 39


Egzamin na kartę rowerową w naszej szkole odbędzie się 22.06.2021r (wtorek). Składa się z części pisemnej (test) i praktycznej (jazda rowerem).
Godzina: 9:00- 11:30 – klasy 4a, 4b, 4c, 4s i 5a
Godzina: 11:45-14:15 – klasy 6a, 6b, 6c, 6d, 7a, 7b i7c.

Do egzaminu każdy uczeń powinien mieć ze sobą:
– legitymację szkolną
– zdjęcie legitymacyjne
– pisemną zgodę rodzica lub opiekuna na przystąpienie do egzaminu
– arkusz zaliczeń ucznia ubiegającego się o kartę rowerową, po który zgłasza się do p. Lidii Twardy sala 25

Skip to content