Egzamin gimnazjalny

Egzamin dla klas trzecich odbywać się będzie w dniach 18, 19 i 20 kwietnia.

Uczniowie klas III przychodzą do szkoły  o godz. 8.15.
Losowanie miejsc : 8.30.
Odbiór materiałów egzaminacyjnych pierwsza część od 8.40, druga część od 10.45

1) część humanistyczna – 18 kwietnia 2016 roku (poniedziałek):
Pierwsza część egzaminu z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie rozpoczyna się punktualnie o godzinie 9.00.
Czas pracy z zestawem eg
zaminacyjnym- 60 minut, w przypadku uczniów dla których czas trwania egzaminu jest przedłużony – 80 minut.
Druga część egzaminu z zakresu języka polskiego rozpoczyna się punktualnie o godzinie 11.00.
Czas pracy z zestawem eg
zaminacyjnym90 minut, w przypadku uczniów dla których czas trwania egzaminu jest przedłużony – 135 minut.

1) część matematyczno-przyrodnicza – 19 kwietnia 2016 roku (wtorek)
Pierwsza część egzaminu z zakresu przedmiotów przyrodniczych rozpoczyna się punktualnie
o godzinie 9.00.
Czas pracy z zestawem eg
zaminacyjnym- 60 minut, w przypadku uczniów dla których czas trwania egzaminu jest przedłużony – 80 minut.
Druga część egzaminu z zakresu matematyki rozpoczyna się punktualnie o godzinie 11.00
 Czas pracy z zestawem egzaminacyjnym90 minut; w przypadku uczniów dla których czas trwania egzaminu jest przedłużony – 135 minut.

3) język obcy nowożytny – 20 kwietnia 2016 roku (środa),
Pierwsza część egzaminu z  języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym rozpoczyna się punktualnie o godzinie 9.00.
Czas pracy z zestawem eg
zaminacyjnym- 60 minut, w przypadku uczniów dla których czas trwania egzaminu jest przedłużony – 80 minut.  
Druga część egzaminu z zakresu języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym rozpoczyna się punktualnie o godzinie 11.00.
 Czas pracy z zestawem egzaminacyjnym60 minut; w przypadku uczniów dla których czas trwania egzaminu jest przedłużony – 90 minut.

Uwaga!

Podczas przerwy między egzaminami nie będzie możliwości wychodzenia na dwór. Proszę
o ewentualne przyniesienie ze sobą kanapek.

TRZYMAMY ZA WAS KCIUKI I ŻYCZYMY POWODZENIA!!!!

Skip to content