Egzamin gimnazjalny 18-20.04.2018

18, 19, 20 kwietnia odbywać się będzie egzamin gimnazjalny dla klas trzecich.

W tych dniach uczniowie klas III przychodzą do szkoły  o godz. 8.15.

Losowanie miejsc : 8.30.

Odbiór materiałów egzaminacyjnych pierwsza część od 8.40, druga część od 10.40

1) część humanistyczna – 18 kwietnia 2018 roku (środa):

Pierwsza część egzaminu z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie rozpoczyna się punktualnie o 9.00.

Czas pracy z zestawem egzaminacyjnym- 60 minut, w przypadku uczniów dla których czas trwania egzaminu jest przedłużony – 80 minut.  

Druga część egzaminu z zakresu języka polskiego rozpoczyna się punktualnie o 11.00.

Czas pracy z zestawem egzaminacyjnym– 90 minut, w przypadku uczniów dla których czas trwania egzaminu jest przedłużony – 135 minut.

2) część matematyczno-przyrodnicza – 19 kwietnia 2018 roku (czwartek)

Pierwsza część egzaminu z zakresu przedmiotów przyrodniczych rozpoczyna się punktualnie
o 9.00.

Czas pracy z zestawem egzaminacyjnym- 60 minut, w przypadku uczniów dla których czas trwania egzaminu jest przedłużony – 80 minut.  

Druga część egzaminu z zakresu matematyki rozpoczyna się punktualnie o 11.00

Czas pracy z zestawem egzaminacyjnym– 90 minut; w przypadku uczniów dla których czas trwania egzaminu jest przedłużony – 135 minut.

3) język obcy nowożytny – 20 kwietnia 2018 roku (piątek),

Pierwsza część egzaminu z  języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym rozpoczyna się punktualnie o 9.00.

Czas pracy z zestawem egzaminacyjnym- 60 minut, w przypadku uczniów dla których czas trwania egzaminu jest przedłużony – 80 minut.  

Druga część egzaminu z zakresu języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym rozpoczyna się punktualnie o 11.00.

Czas pracy z zestawem egzaminacyjnym– 60 minut; w przypadku uczniów dla których czas trwania egzaminu jest przedłużony – 90 minut.

Na egzaminie obowiązuje zakaz wnoszenie telefonów komórkowych!

 Uwaga1

Każdy zdający powinien mieć na każdym zakresie lub poziomie odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego długopis z czarnym tuszem  przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).

 Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

Uwaga 2

Podczas przerwy między egzaminami nie będzie możliwości wychodzenia ze szkoły. Proszę
o ewentualne przyniesienie ze sobą kanapki (sklepik będzie czynny).

Skip to content