Dziedzictwo narodowe – co to takiego?

28 października pracownicy kieleckiego oddziału Narodowego Instytutu Dziedzictwa, pani Nina Glińska i pan Łukasz Młynarski, przeprowadzili w klasie VI b ciekawe zajęcia dotyczące ochrony zabytków. W interesujący sposób wyjaśnili, czym jest dziedzictwo narodowe, zarówno to materialne jak i niematerialne. Uświadomili uczniom, jak ważne jest kultywowanie tradycji i zwyczajów, które stanowią o tożsamości każdego kraju. Wskazywali miejsca, które warto zwiedzić i te, które należy ocalić od zapomnienia.

Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach, rozwiązywali krzyżówkę tematycznie związaną z omawianymi zagadnieniami, wypełniali karty pracy. Najbardziej pracowici otrzymali nagrody książkowe. Zajęcia przygotowane przez pracowników NID-u dowiodły, że pamięć o przeszłości i ochrona zabytków to obowiązek każdego z nas.