DŻENTELMEN BIAŁEJ WSTĄŻKI

Regulamin konkursu

W związku z Kampanią Biała Wstążka zapraszamy uczniów do udziału w wyborze  „Dżentelmena Szkoły”.

Celem Konkursu jest wybór ucznia, który w szczególny sposób wyróżnia się swoim zachowaniem, reagując na wszelkie formy przemocy i dyskryminacji wobec kobiet, młodszych koleżanek z klasy i szkoły.

Projekt skierowany jest do uczniów klas od IV do VIII Naszej szkoły.

Zasady:

Konkurs polega na wyborze ucznia , który spełnia następujące warunki:

·         jest pomocny,

·         z troską odnosi się do osób potrzebujących pomocy,

·        dba o bezpieczeństwo swoje, kolegów i koleżanek,

·         reaguje na przemoc i dyskryminację wobec koleżanek z klasy i szkoły,

·         szanuje innych,

·        jest kulturalny, zna i STOSUJE zasady savoir – vivre

·        chętnie włącza się w akcje charytatywne.

W głosowaniu biorą udział wszystkie uczennice oraz uczniowie, każdy może oddać tylko jeden głos, na wybranego kandydata z klas IV-VIII.

Do skrzynki wrzucamy głos na swojego kandydata wpisując:

Imię, nazwisko oraz klasę

Głosowanie odbędzie się w dniach od 20.11.23r. do 24.11.23r, na lekcjach wychowawczych.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 1.12.23r. w piątek podczas pokazu w sali gimnastycznej.

Zwycięzca zostanie uhonorowany symbolicznym orderem, dyplomem oraz otrzyma dodatkowe punkty z zachowania.

Serdecznie zapraszamy do głosowania na swoich kandydatów.

Organizatorzy: Zespół nauczycieli współorganizujących kształcenie

Skip to content