„Dobry uczynek namalowany w sercu”

Konkurs przeznaczony dla uczniów klas 0-III oraz IV-VIII.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej na papierze dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, farby plakatowe, akwarela, tempera, pastele suche, pastele olejne, collage).

Praca nie powinna przekraczać rozmiaru formatu A4  i mieć kształt, formę serca w kolorze natury (zielony, brązowy, żółty). Z zebranych prac zostanie utworzone duże kolorowe drzewko, które będzie można obejrzeć na szkolnym korytarzu.

Temat pracy konkursowej brzmi: ,,Dobry uczynek namalowany w sercu”

 Cele konkursu:

  • pobudzenie wyobraźni i kreatywności, a także rozwijanie zdolności plastycznych uczniów,
  • rozwijanie zainteresowań różnorodnymi technikami plastycznymi,
  • promowanie pozytywnych wartości,
  • kształtowanie pozytywnych kompetencji społecznych wśród dzieci i młodzieży,
  • uczenie bezinteresownej pomocy potrzebującym,
  • rozbudzanie wrażliwości na dobro.

Podpisane prace należ składać  do dnia 22.05.2024r.   do sali nr 37 lub 17.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają punkty z zachowania, a  autorzy najciekawszych prac drobne upominki oraz dyplomy.

Organizatorzy:

Kamila Guzy, Patrycja Kołomańska, Aleksandra Jas, Sylwia Bordolińska

Skip to content