BIBLIOTECZNY KONKURS FOTOGRAFICZNY „Pokaż swoją biblioteczkę”

Cele konkursu:
– popularyzacja czytelnictwa,
– rozwijanie zainteresowań czytelniczych.

Termin nadsyłania prac: 27.05.2024r.

Prace należy przesyłać na adres mail: anna.pater@sp39.kielce.eu

W tytule wiadomości należy podać tytuł konkursu, swoje imię i nazwisko oraz klasę (np. Antonina Nowak, kl.1c).

Zasady udziału w konkursie:

1. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich uczniów SP Nr 39 w Kielcach.

2. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu 1 zdjęcie.

3. Każda fotografia powinna być pracą samodzielną.

4. Zdjęcia mogą być wykonane dowolnym urządzeniem rejestrującym np. aparatem fotograficznym, telefonem komórkowym.

5. Do konkursu mogą być zgłaszane jedynie te zdjęcia, które dotychczas nie były nigdzie publikowane.

6. Do zdjęć należy dołączyć swoje dane: imię, nazwisko, klasę.

7. Nadesłanie prac jest równoznaczne z oświadczeniem autora, że:

– posiada pełnię praw autorskich i przenosi je nieodpłatnie na organizatora w zakresie niezbędnym do publikacji na terenie szkoły;

– wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych niezbędnych w procesie przeprowadzenia konkursu.

8. Przekazane prace przechodzą na własność organizatora.

9. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.

Rozstrzygnięcie konkursu:

1. Prace będzie oceniać jury powołane przez organizatora.

2. Decyzja jury jest ostateczna.

3. Wyniki konkursu zostaną podane do ogólnej wiadomości na stronie szkoły

4. O terminie wręczenia nagród zwycięzcy zostaną powiadomieni indywidualnie.

Zachęcamy do udziału.

Skip to content