Bezpieczne wakacje

Ze względu na zbliżające się wakacje uczniowie klasy 1c, 2b i 3d wzięli udział w warsztatach i ćwiczeniach praktycznych z udzielania pierwszej pomocy oraz bezpiecznego wypoczynku nad wodą.   Zajęcia były prowadzone przez  Panią Karolinę Kasprzycką ze Świętokrzyskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Uczniowie wykonywali ćwiczenia w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia , rozmawiając  z dyspozytorem numeru alarmowego 112, przeprowadzali RKO na fantomie oraz byli  poinstruowani jak zachować się bezpiecznie nad wodą. Po zakończonych zajęciach uczniowie otrzymali dyplomy.

Skip to content