Sprawozdanie z innowacji pedagogicznej z języka angielskiego „Let’s read and sing along in English.”

Rodzaj innowacji: metodyczna
Autor i realizator innowacji: Justyna Stochmal
Czas trwania innowacji: październik 2020 r. – czerwiec 2021 r.
Klasy objęte innowacją: wszyscy uczniowie klas III

Miejsce wdrożenia innowacji: Szkoła Podstawowa nr 39 im. Stanisława Moniuszki w Kielcach.

W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie wszystkich klas 3 wzięli udział w innowacji pedagogicznej z języka angielskiego „Let’s read and sing along in English”. Wprowadzenie innowacji podyktowane było chęcią uatrakcyjnienia lekcji z języka angielskiego, rozszerzeniem nauczanego materiału oraz pomoc w płynnym przejściu do drugiego etapu edukacyjnego. Zajęcia innowacyjne odbywały się w ramach lekcji obowiązkowych, jako element godziny lekcyjnej, która była wpleciona w aktualnie przerabiany temat. Należy nadmienić, iż  powyższa innowacja była również realizowana podczas lekcji zdalnych w aplikacji Teams.

Podczas całego roku szkolnego uczniowie klas 3 poszerzali słownictwo i utrwalali struktury gramatyczne dzięki wprowadzanym książeczkom (tzw. easy readers) oraz piosenkom z widocznym tekstem tzw. lyrics songs. Pozwoliło to uczniom poszerzyć bierny i czynny zasób słownictwa, doskonalić umiejętności językowe czy właściwą wymowę.

Ewaluacja polegała na wypełnieniu anonimowych ankiet przez uczniów i rodziców po skończonej innowacji. Ponadto, w obecnym roku szkolnym 2021/2022 (pod koniec września) nauczyciele języka angielskiego, uczący w kontynuacjach zeszłorocznych klas III, również uzupełniali anonimowe ankiety, które pozwoliły mi otrzymać informację zwrotną na temat moich działań i czy ta konkretna innowacja polepszyła jakość kształcenia.

Wnioski końcowe po analizie ankiet:

Wyniki wszystkich trzech ankiet pokazują, że cel innowacji został osiągnięty. Podczas realizacji, uczniowie wykazali się kreatywnością i ogromnym zaangażowaniem. Dzięki książeczkom i piosenkom zauważyli że nauka może być przyjemna i efektywna. Uczniowie byli bardzo zainteresowani tą innowacją, a wręcz dumni że są w stanie przeczytać anglojęzyczne książeczki lub zaśpiewać oryginalną piosenkę w języku obcym. Doskonalili przez to umiejętność słuchania oraz tworzenia prostych wypowiedzi ustnych. Dzięki wszystkim tym działaniom wzrosło zainteresowanie uczniów nauką języka angielskiego. Uczniowie wykazali się dużą aktywnością i zapałem co było widoczne poprzez wzięcie udziału w licznych konkursach językowych. Ponadto, znaczna większość dzieci czuła się przygotowana do II etapu edukacyjnego i wyraziła chęć udziału w podobnych projektach w przyszłości.

Należy również nadmienić, iż efektem  innowacji było wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły, zbudowanie pozytywnego wizerunku szkoły wśród uczniów i rodziców jako placówki dbającej o językowy rozwój swoich wychowanków oraz poprawienie jakości pracy szkoły.

Opracowanie:

Justyna Stochmal

Skip to content