Mamy stypendystkę DSD!

Luiza Kotwa z klasy 3d znalazła się w gronie najlepszych 12 uczniów ze szkół realizujących program DSD i otrzymała miejsce na 3-tygodniowym wakacyjnym kursie języka niemieckiego w Ludwigshafen am Rhein i Berlinie. Pobyt organizowany i finansowany jest w całości przez stronę niemiecką. Uczennica będzie uczestniczyć w zajęciach językowych oraz wycieczkach po Niemczech. Wszyscy uczniowie będą mieli możliwość sprawdzenia i doskonalenia swoich kompetencji językowych. Serdecznie gratulujemy!