Lekcja biblioteczna nr 7: Lektury szkolne: „Dziady cz. II” Adam Mickiewicz

Dziady część II – utwór dramatyczny napisany przez Adama Mickiewicza należący do cyklu dramatów Dziady. Utwór powstawał w latach 1820–1821 w Kownie. Opublikowany został w roku 1823 w drugim tomie Poezji wraz z wierszem Upiór i dramatem Dziady część IV.

Akcja toczy się w Dzień Zaduszny (w nocy) w kaplicy, gdzie zebrała się grupa ludzi z pobliskiej wioski. Trwa ludowy obrzęd Dziadów, któremu przewodniczy Guślarz. Zebrani wzywają kolejno dusze czyśćcowe chcąc ulżyć im w cierpieniu. Na ich wezwanie przybywają trzy rodzaje duchów:

 • lekkie – Józio i Rózia (są to dzieci, które nie doświadczyły cierpienia i dlatego nie mogą dostać się do nieba)
 • ciężkie – widmo złego pana (upiora skazanego na wieczną mękę za zło wyrządzone poddanym, którzy pod postacią „żarłocznego ptactwa” towarzyszą mu po śmierci)
 • pośrednie – duch pasterki Zosi (jej wina polega na tym, że igrała z uczuciami innych)

Wieśniacy starają się w miarę możliwości ulżyć ich cierpieniu. Kiedy obrzęd dobiega końca nieoczekiwanie zjawia się jednak kolejny duch, który nie reaguje na wezwania i przekleństwa Guślarza i reszty. Duch ten zmierza w stronę jednej z wieśniaczek i wskazuje na swoje zranione serce. Chłopi wyprowadzają wieśniaczkę, a widmo podąża za nimi.

Utwór Dziady cz.2 jest dostępny na stronach: wolnelektury.pl – ebook, audiobook, legimi.pl – ebook, audiobook, you tube – słuchowisko

Ciemno wszędzie, głucho wszędzie...” – o ludowym obrzędzie dziadów ...

Pocztówka ze spektaklu Dziady Adama Mickiewicza w inscenizacji Stanisława Wyspiańskiego. Józef Sebald, 1904,

Test ze znajomości utworu

 1. Kto prowadził obrzęd Dziadów?
  Wieśniacy
  Grabarz
  Guślarz
  Dusze czyśćcowe
 2. Jak mają na imię dzieci, które przychodzą do kaplicy jako pierwsze?
  Kasia i Staś
  Jasio i Janio
  Kazio i Basia
  Rózia i Józio
 3. „W tym są jakieś straszne rzeczy, Po kim ty nosisz żałobę?” – kto to powiedział?
  Chór ptaków
  Sowa
  Guślarz
  Widmo
 4. Kto jako ostatni przyszedł do kaplicy?
  Widmo Złego Pana
  Widmo
  Widmo białego niedźwiedzia
  Aniołki
 5. W który dzień obchodzono Dziady?
  w każdy
  w wigilię
  w Święto Trzech Króli
  w dzień Zaduszny
 6. Co robiła pasterka?
  rozmawiała z Widmem
  uśmiechała się do Widma
  szła za Widmem
  machała do Widma
 7. Co potrzebowało Widmo Złego Pana?
  ziarenka gorczycy
  ognia
  jedzenia i picia
  niczego
 8. Kto powtarzał te słowa „Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Co to będzie, co to będzie?”
  Dziady
  Kruk
  Wieśniaczka
  Chór
 9. Dlaczego wieśniaczka zmarła?
  umarła z głodu
  umarła z wycieńczenia
  umarła przez grzechy
  zamarzła na mrozie
 10. Kto był Krukiem?
  bogacz
  dziewczyna
  wieśniak
 11. Dlaczego dziewczyna (Zosia) nie była w niebie?
  bo kogoś zabiła
  bo nie chciała żadnego młodzieńca
  bo była nieposłuszna Bogu

POPRAWNE ODPOWIEDZI:

1- c, 2- d, 3- c, 4- b, 5- d, 6- b, 7- c, 8- d, 9- d, 10- c, 11-b

Skip to content