Świetlicowy Konkurs – „Żyj zdrowo i bezpiecznie”

13 czerwca 2019r. w naszej świetlicy odbył się konkurs pt: „Żyj zdrowo i bezpiecznie”. W konkursie wzięło udział 16 uczniów – reprezentantów klas drugich. Uczestnicy mieli za zadanie udzielić prawidłowych odpowiedzi na pytania zawarte w teście wiedzy. Były to pytania związane ze zdrowym stylem życia, z zasadami bezpieczeństwa podczas poruszania się po ulicy, czy też w czasie pobytu nad wodą. Druga część konkursu polegała na narysowaniu piramidy zdrowego żywienia.

Największą ilość punktów zdobyli uczniowie:

– I miejsce – Karolinka Pęk 2b, Ola Wyderska 2c

– II miejsce – Lena Płaskocińska 2a, Maciej Tarnowski 2c

– III miejsce – Adam Tkaczyk 2c, Krzysztof Pęczkowicz 2c

Laureaci konkursu otrzymali nagrody oraz pamiątkowe dyplomy. Serdecznie gratulujemy!!