Dyżury specjalistów z Miejskiego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych

Stały punkt konsultacyjny specjalistów z Miejskiego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
na terenie szkoły w I półroczu roku szkolnego 2019/2020
Terminy dyżurów:

14.02

28.02

13.03

27.03

17.04

8.05

22.05

5.06

19.06

Skip to content