Dyżur pedagoga z MZPPP

Dyżur pedagoga z Miejskiego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych

9 listopada,
23 listopada,
7 grudnia,
21 grudnia,
4 stycznia