Dyżur pedagoga z MZPPP

Stały punkt konsultacyjny specjalistów z Miejskiego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
na terenie szkoły w II półroczu roku szkolnego 2018/2019 w godz 9.00-13.00
Terminy dyżurów:
1,15 lutego,
1,15,29 marca,
26 kwietnia,
10, 24 maja
7,14 czerwca