Dyżury specjalistów z Miejskiego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych

Stały punkt konsultacyjny specjalistów z Miejskiego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
na terenie szkoły w I półroczu roku szkolnego 2019/2020
Terminy dyżurów:
18.10
8.11
22.11
6.12
20.12
17.01