Ognisko 8a

Nic tak nie integruje młodzieży, jak wspólne spotkanie przy ognisku. To dawny i znany sposób spędzania czasu wolnego. Wywodzi się z tradycji harcerskich i żołnierskich. Dobrze, że jest nadal kultywowany.
W ramach integracji wychowawca klasy 8a zorganizował  31 października ognisko integracyjne. Pogoda była wprost wymarzona. 
Rozwijając postawę kreatywności pozostawiono pole do działania młodzieży. Były kiełbaski, coś słodkiego, napoje. Zorganizowano też zabawy na wesoło, podchody, które doskonale zintegrowały młodzież.

Celem ogniska było efektywne wykorzystanie czasu wolnego w sposób atrakcyjny, pożyteczny i bezpieczny.