Obiady w lutym

dni obiadowe 20 x 3,90 = 78 zł
Prosimy o dokonywanie wpłat od 28.01.19r. do 08.02.2019r.

Wpłaty przyjmowane są w sekretariacie szkoły w godzinach: 8.00 – 10.00 oraz 13.00 – 15.00
(należy opłacić obiady co najmniej dwa dni robocze wcześniej przed planowanym żywieniem ucznia)