Lekcja inna niż zwykle!

Czym zajmuje się Unicef? Kto to jest ambasador Unicefu? Gdzie leży Syria i jak nazywa się jej stolica? Z jakimi problemami borykają się dzieci w Syrii? Jak możemy im pomóc?
Na wszystkie te pytania musieli odpowiedzieć uczniowie klas 1-3 w quizie, który odbył się na lekcji poświęconej działalności Unicefu  i akcji, którą właśnie prowadzimy:  „Pomóż dzieciom w Syrii przetrwać zimę!”

Lekcję tę podpartą  prezentacją  multimedialną i filmami, w których sportowcy  Robert  Lewandowski i Robert Korzeniowski opowiadają o swoim uczestnictwie w projekcie jako ambasadorzy Unicefu, przeprowadziły dla swoich młodszych kolegów uczennice z klasy 3c gim., Natalia i Patrycja.

Wszystkie dzieciaki bardzo chętnie brały udział w quizie i znały odpowiedzi na wszystkie pytania, za co zostały nagrodzone upominkami. Przy wyjściu każdy uczestnik spotkania dostał ołówek Unicefu na pamiątkę.