Każdy ma prawo do wolności, każdy ma prawo do godnego życia! – lekcja dla pierwszaków

W czwartek, 01.12.br. klasy I uczestniczyły w lekcji poświęconej działalności dwóch światowych organizacji –  laureatów Pokojowej Nagrody Nobla: UNICEFu i Amnesty International.

Lekcję wzbogaconą prezentacją multimedialną i filmami poprowadzili dla swoich młodszych kolegów uczniowie klasy 3c,  a pretekstem do tego spotkania są dwie duże akcje społeczne, które odbędą się już wkrótce w naszym gimnazjum.
1. grudnia br. cała szkolna społeczność, a także zaproszeni goście uczestniczą w XVII Maratonie Pisania Listów Amnesty International, pisząc listy w obronie więźniów sumienia, tj. osób lub społeczności, wobec których łamane są prawa człowieka. Naszymi listami wyrazimy sprzeciw wobec bezprawnego przetrzymywania osób w więzieniach, torturowania ich, ograniczaniu wolności słowa oraz okaleczania i zabijania osób z albinizmem.

Czwartkową lekcją rozpoczęliśmy także realizację projektu  UNICEfu:  Wszystkie Kolory Świata,         w ramach którego poznamy problemy dzieci jednego z państw Afryki, Angoli  i innych krajów słabo rozwijających  się oraz dowiemy się, jak poprawa dostępu do edukacji dla wszystkich dzieci i opieki zdrowotnej może pozytywnie wpłynąć na rozwój i rozkwit tych państw.

Akcja Wszystkie Kolory Świata polega na uszyciu  przez każdego z Was szmacianej laleczki, ubranej  w strój dziecka z krajów rozwijających się, krajów egzotycznych,  która w efekcie końcowym zostanie przekazana na aukcję, a pieniądze uzyskane z   jej sprzedaży posłużą na zakup szczepionek dla dzieci   z Angoli.  Laleczka ta nie będzie zwykłą szmacianą lalką – będzie symbolem pomocy, jakiej chcemy  udzielić swoim rówieśnikom z biednych krajów.

Nie bądź bierny! Każdy z nas może mieć swój wkład w poprawę losu ludzi na całym świecie!

Uszyj laleczkę  UNICEFu  i napisz jak najwięcej listów w Maratonie!