Egzaminy DSD z języka niemieckiego

Miniony tydzień był czasem wytężonej pracy dla uczniów grup DSD. Klasy 6 i 7 przystąpiły do egzaminu na poziomie A1, natomiast klasy 2 gimnazjum zmierzyły się z poziomem A2.
Oba egzaminy składały się z części pisemnej, sprawdzającej wiedzę z języka niemieckiego w zakresie pisania, słuchania i czytania oraz z części ustnej.
Z niecierpliwością czekamy na wyniki i … certyfikaty.