Akcja „Góra Grosza”

Od 24 listopada do 22 grudnia 2019 roku w naszej szkole przeprowadziliśmy zbiórkę monet (do 1gr do 5zł) w ramach akcji „Góra Grosza”. Organizatorem XV edycji akcji jest Towarzystwo „Nasz Dom” z siedzibą w Warszawie.

Celem akcji jest zebranie funduszy na pomoc dla zawodowych rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, tworzenie grup usamodzielnienia dla młodzieży z domów dziecka, pomoc dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz programy terapeutyczne dla dzieci przebywających w różnych formach opieki zastępczej. Nad sprawnym przebiegiem działań czuwała komisja, w której skład wchodzili uczniowie i opiekunka Samorządu Uczniowskiego.

Na początku akcji przybliżyliśmy jej zadania wszystkim uczniom poprzez oplakatowanie szkoły oraz rozmowy z uczniami. Monety zbierane były do specjalnie przygotowanych skarbonek, które znajdowały się na holu szkolnym. Dodatkowo każda klasa mogła zbierać pieniądze do własnych puszek.

Zebrane pieniądze uczniowie  z Samorządu posegregowali według nominałów, a komisja dokładnie przeliczyła i wypełniła protokół zbiórki. Była to trudna i żmudna praca, ale sprawiła  wiele zadowolenia i satysfakcji.

Ogółem podczas  akcji „Góra Grosza” zebraliśmy 390,92 zł w tym:

Dnia 07.02..2019 r. opiekunka akcji wysłała paczkę z górą grosza na adres Towarzystwa „Nasz Dom”.