Olimpusek

Olimpiada OLIMPUSEK, to konkurs dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej. Polega na rozwiązaniu zintegrowanego sprawdzianu zróżnicowanego dla poszczególnych klas. Treść sprawdzianu uwzględnia elementy edukacji polonistycznej, przyrodniczej i matematycznej. Odrębnym sprawdzianem jest test z języka angielskiego. W tegorocznej edycji zimowej w naszej szkole udział wzięło 81 uczniów w teście zintegrowanym i 54 w teście z języka angielskiego.

W Ogólnopolskiej Olimpiadzie „Olimpusek” mamy następujących laureatów:

test zintegrowany:

miejsce 1:       Florentyna Marciniewska 1c

                        Ada Cieślik 2b

                        Amelia Janowska 3b

                        Bartłomiej Socha 3b

miejsce 4:       Aleksandra Janus 3b

miejsce 5:       Mateusz Kopeć 3b

miejsce 6:       Halina Golba 3b

                        Igor Salwa 3c

                        Szymon Kapral 2d

miejsce 7:       Michał Doroz 1c

miejsce 8:       Piotr Jamrożek 3d

miejsce 9:       Katarzyna Detka 2a

                        Wojciech Majewski 2d

miejsca 10-15:

                        Wojciech Król- Syzdół 1c

                        Zofia Sadowska  1d

                        Liliana Plech  1c

                        Mateusz Wesołowski 1b

                        Błażej Preiss 1c

                        Aleksandra Łozińska 2a

                        Jakub Frydler 2c

                        Jan Pałyga 2a

                        Oliwier Wolak 2a

                        Antonii Szarawara 3b

test z języka angielskiego:

miejsce 2: Florentyna Marciniewska 1c

                 Liliana Grudzień  1d

                 Amelia Wawrzoła  1d

                 Julita Palka   1d

                 Zofia Lisowiec  1d

                        Piotr Jamrożek 3d

miejsce 4:       Oliver Kowalski1a

                        Aleksandra Janus 3b

miejsce 7:       Róża Kaczmarska1b

                        Michał Doroz1c

                        Błażej Preiss 1c

miejsce 9:       Igor Salwa 3c

miejsca 10-15:

                        Ada Cieślik 2b

                        Katarzyna Detka 2a

Mateusz Kopeć 3b

Aleksandra Łozińska 2a

Joanna Skóra  1a

Szymon Cwała 1b

Liliana Plech  1c

Lena Jamrożek 3c

Pozostali uczniowie biorący udział w olimpiadzie otrzymali pamiątkowe dyplomy uznania.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczniom naszej szkoły osiągniętych wyników i życzymy dalszych sukcesów w kolejnych edycjach Olimpuska.

Skip to content