Archiwum z dnia: 8 kwietnia 2019

STRAJK

Szanowni Rodzice

Informujemy, że w związku z brakiem porozumienia ze stroną rządową
od 8 kwietnia szkoła przystępuje do Ogólnopolskiego Strajku.