Archiwum z dnia: 19 marca 2019

Zasady działania systemu elektronicznej rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych

REKRUTACJA ELEKTRONICZNA

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

 

Uwaga!!
Uczniowie klas VIII SP i klas III gimnazjum

Prosimy wszystkich uczniów klas ósmych i trzecich gimnazjum o zapoznanie się
z zasadami działania systemu elektronicznej rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych
i ponadpodstawowych.

Uwaga!

Dnia 20 marca w godzinach 16.00-17.00 przedstawiciele Klubu Wolna Strefa zapraszają Rodziców do sali teatralnej, gdzie będą udzielać informacji na temat działalności Klubu, przedstawią ofertę zajęć i ciekawych projektów.
Informujemy również, że 19 marca uczniowie szkoły będą mogli zapoznać się ze szczegółową ofertą Klubu Wolna Strefa w godzinach 9.50-14.00 na korytarzu obok biblioteki.

Spotkania z rodzicami – 20.03.2019

Harmonogram spotkań z rodzicami – 20.03.2019 (środa)